ابیانه 2380

جنس نخ

پلی استر

سایز

همه

تراکم

3000

رنگ ها

رنگ1