افتخارات

هدف شركت تولیدی وصنعتی رسول اصفهان ( قالى سليمان) همواره ارائه محصولات خود با بالاترین كيفيت بوده است. كسب گواهينامه‌ها، لوح ها و افتخارات زير از سازمانهاى بين المللى و داخلى گواه بر موفقيت قالی سلیمان در رسيدن به اهداف خود ميباشد. از افتخارات این مجموعه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :
دریافت گواهینامه های بین المللی مدیریت ، کیفیت و مشتری :
ISO-14001-2015
OHSAS-18001-2007
ISO-50001-2011
ISO-9001-2015
ISO-10002-2018
ISO-10004-2018
EN14041
برترین برگزیده برگزیدگان صنعت سبز کشور
واحد نمونه استاندارد-کد استاندارد 630252676
عضو انجمن نساجی ایران با شماره عضویت 186
استفاده از نخ ۱۰۰٪ اکرلیک درالون آلمان
دارای واحد تحقیق و توسعه درصنعت نساجی و فرش ماشینی
سیستم مدیریت یکپارچه IMS