تولیدات نخ

- نخ اکریلیک کاردینگ

- نخ اکریلیک تو به تاپس

- نخ اکریلیک هایبالک

- انواع مختلف نخ های پلی پروپیلن

- نخ پلی استر