دورهمی یلدایی قالی سلیمان در جمع پدران و مادران خانه سالمندان امید به زندگی