دریافت مدال برنز در رشته کاراته مسابقات کشوری

 

طی مراسمی با حضور مدیرعامل و هیت مدیره شرکت رسول اصفهان قالی سلیمان از آقای سعید صدیقی همکار این شرکت در قسمت مکانیک واحد تکمیل بابت کسب مقام سوم و دریافت مدال برنز در رشته کاراته مسابقات کشوری سبک شین رزم ذوالفقار ایران با اهدای لوح و هدایا تقدیر بعمل آمد