مسابقه عکس یلدایی

طی مراسمی از برگزیدگان مسابقه عکس یلدایی ویژه پرسنل محترم با اهدای کارت هدیه تقدیر بعمل آمد