صادر کننده نمونه سال ۱۳۹۸


کسب عنوان صادرکننده برتر و نمونه سال 1398 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رسول ( قالی سلیمان ) و تجلیل از جناب آقای مهندس نوید منزوی زاده مدیر صادرات جوان این مجموعه