آرامش 2596

جنس نخ

پلی پروپلین

سایز

همه

تراکم

3000

رنگ ها

رنگ1