کودک3

جنس نخ

پلی پروپلین

سایز

همه

تراکم

1500

رنگ ها

رنگ1