خط مشی و استراتژی


قالی سلیمان به منظور ارزش آفرینی و ارائه محصولات  با کیفیت و با هدف تأمین نیاز مشتریان مطابق با بهترین استاندارد و کیفیت و در راستای افزایش رضایت و ایجاد وفاداری مشتریان مبادرت استقرار نظام مدیریت کیفیت بر مبنای استانداردهای بین المللی نموده است  که سیاست ها و برنامه های خود را بر اساس محورهای اصلی زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثربخش آن می داند:
 
·     مشتری به عنوان عزیزترین و مهم ترین عضو تکمیلی سازمان محسوب می گردد، لذا شناخت نیازمندی های مشتریان و تامین رضایت کامل آنها از اصلی ترین وظایف شرکت می باشد .
·      آموزش مستمر کارکنان و ایجاد بستر تبادل اطلاعات و تجربیات در جهت افزایش دانش و آگاهی پرسنل ضامن خلاقیت و نوآوری محسوب و اجرای آن در تمامی فرآیندها از اهم وظایف به شمار می آیند .
·    افزایش میزان تولید و توسعه ماشین آلات و تجهیزات تولید به منظور رقابت با سایر تولید کنندگان و دستیابی به سهم عمده ای از نیاز بازار
از آنجائیکه اهداف فوق تنها با مسئولیت پذیری و مشارکت تمامی کارکنان تحقق می یابد، مدیریت شرکت این خط مشی را با روشهای مختلف در دسترس کارکنان قرار داده و با ارائه آموزشهای لازم از درک آن توسط ایشان اطمینان حاصل می نماید.