واحد طراحی

این شرکت مجهز به یک واحد طراحی متخصص در دامنه وسیعی از طرح های زیبای فرش جهت کاربری های متعدد می‌باشد. همچنین این شرکت توانائی تولید طرح های سنتی الهام گرفته از تاریخ فرش دستباف ایرانی و طرح های مدرن جهت زندگی امروزی را دارد.