واحد تکمیل

واحد تکمیل، فرآیندی است که عملیات پولیش ،پرزگیری و سایر کارهای تکیملی بر روی ظاهر فرش انجام میشود. در این واحد ابتدا فرش از سالن بافندگی به صورت خام دریافت و بسته به تشخیص اپراتورها و مسئولین از 1 تا 4 مرتبه در دستگاهی بنام شیرینگ سطح آن یکنواخت و درصدی هم از پرز سطح گرفته میشود سپس محصول به صورت پالت و با دقت بالا در دستگاهی بنام سلرز Sellers که از دستگاههای مدرن دنیا میباشد، دوخت شده و مجدداً سطح آن توسط دستگاه شیرینگ یکنواخت و وارد قسمت آهارزنی میشود که در این قسمت پشت فرش با چسب مخصوص آهار زده میشود و با انجام این فرآیند استحکام فرش افزایش مییابد و همچنین در خاتمه سطح فرش مجدداً در دستگاه شیرینگ بطور کامل پرداخت و پرزگیری شده و سپس به دستگاه دیگری بنام زیگزاگ یا کناره دوزی انتقال داده میشود و پس از کناره دوزی فرشها بر اساس اندازه مساحت تفکیک و بصورت جداگانه وارد قسمت ریشه زنی شده که بنا به نوع فرش ریشه مخصوص روی آن دوخت میگردد. لازم بذکر است بعضی از تولیدات مدرن طبق سفارش مشتری بجای ریشه دوزی با استفاده از دستگاه چسب زنی سرچسب میشود و سپس در قسمت کنترل نهائی توسط پرسنل مجرب کنترل و تضمین کیفیت فرشها کنترل و پس از تأیید، لیبل مخصوص پشت فرش الصاق و پس از بسته بندی به انبار مرکزی فرش ارسال میگردد .