آناهید 3478

جنس نخ

اکریلیک

سایز

همه

تراکم

2550

رنگ ها

رنگ1